Ceník výkonů hrazených přímo pacientem

 1. Vstupní a výstupní prohlídka pro výkon povolání 500Kč
 2. Vyšetření pro vydání řidičského průkazu 500Kč
 3. Vyšetření pro prodloužení řidičského průkazu(osoby starší 65-ti let) 300Kč
 4. Vyšetření pro vydání a prodloužení zbrojního průkazu 500Kč
 5. Vyšetření pro vydání zdravotního průkazu 350Kč
 6. Vyšetření a vydání potvrzení o zdravotním stavu na žádost pacienta,

     zaměstnavatele, školy a jiných institucí

400Kč
 7. Výpis ze zdravotnické dokumentace na žádost pacienta, zaměstnavatele apod. 250Kč
 8. Administrativní výkon vyžádaný pacientem nebo jinou osobou se souhlasem

    pacienta, pojistky, posouzení bolestného a ztížení společenského uplatnění

300Kč
 9. Žádost do domova důchodců, penzionu, ..... 150Kč
10. Návrh za zavedení pečovatelské služby   50Kč
11. Aplikace 1 náušnice 200Kč
12. Vyšetření stolice na OK na žádost pacienta
     (mimo
období hrazené ze zdravotního pojištění)
250Kč
13. Aplikace očkovacích látek, které nepatří mezi povinné očkování
     (chřipka, encephalitida, ...)
200Kč
14. Předoperační vyšetření před placenými chirurgickými zákroky 500Kč

 
    V Brně 1.4.2021


Kontakt

MUDr. Taťána Pustinová, s.r.o.

MUDr. Taťána Pustinová
Vojtova 243/23
Brno- střed - Štýřice


+420 543 214 335
+420 725 857 865