Ceník výkonů hrazených přímo pacientem

Vstupní a výstupní prohlídka pro výkon povolání    400 Kč
Vyšetření pro vydání řidičského průkazu    500 Kč
Vyšetření pro prodloužení řidičského průkazu(osoby starší 65-ti let)    300 Kč
Vyšetření pro vydání a prodloužení zbrojního průkazu    500 Kč
Vyšetření pro vydání zdravotního průkazu    350 Kč
Vyšetření a vydání potvrzení o zdravotním stavu na žádost pacienta,

 zaměstnavatele, školy a jiných institucí

   300 Kč
Výpis ze zdravotnické dokumentace na žádost pacienta, zaměstnavatele apod. - dle časové náročnosti až až 250 Kč
Pořízení kopie zdravotnické dokumentace 250 Kč + 2,00 Kč/za 1 stránku
Administrativní výkon vyžádaný pacientem nebo jinou osobou

se souhlasem pacienta, pojistky, posouzení bolestného a ztížení společenského uplatnění

  100Kč / 10 min
Žádost do domova důchodců, penzionu   100 Kč
Návrh za zavedení pečovatelské služby     50 Kč
Aplikace 1 náušnice   150 Kč
Vyšetření stolice na OK na žádost pacienta
(mimo
období hrazené ze zdravotního pojištění)
  250 Kč
Aplikace očkovacích látek, které nepatří mezi povinné
očkování (chřipka, encephalitida, ...)
  150 Kč

  Brno 1.3.2014

 


Kontakt

MUDr. Taťána Pustinová, s.r.o.

MUDr. Taťána Pustinová
Vojtova 243/23
Brno- střed - Štýřice


+420 543 214 335