Ceník výkonů hrazených přímo pacientem

 1. Vstupní a výstupní prohlídka pro výkon povolání 500Kč
 2. Vyšetření pro vydání řidičského průkazu 500Kč
 3. Vyšetření pro prodloužení řidičského průkazu(osoby starší 65-ti let) 300Kč
 4. Vyšetření pro vydání a prodloužení zbrojního průkazu 500Kč
 5. Vyšetření pro vydání zdravotního průkazu 350Kč
 6. Vyšetření a vydání potvrzení o zdravotním stavu na žádost pacienta,

     zaměstnavatele, školy a jiných institucí

300Kč
 7. Výpis ze zdravotnické dokumentace na žádost pacienta, zaměstnavatele apod.
   - dle časové náročnosti
250Kč
 8. Administrativní výkon vyžádaný pacientem nebo jinou osobou se souhlasem

    pacienta, pojistky, posouzení bolestného a ztížení společenského uplatnění

200Kč
 9. Žádost do domova důchodců, penzionu, ..... 100Kč
10. Návrh za zavedení pečovatelské služby   50Kč
11. Aplikace 1 náušnice 150Kč
12. Vyšetření stolice na OK na žádost pacienta
     (mimo
období hrazené ze zdravotního pojištění)
250Kč
13. Aplikace očkovacích látek, které nepatří mezi povinné očkování
     (chřipka, encephalitida, ...)
150Kč

 V Brně 2.1.2020

 


Kontakt

MUDr. Taťána Pustinová, s.r.o.

MUDr. Taťána Pustinová
Vojtova 243/23
Brno- střed - Štýřice


+420 543 214 335
+420 725 857 865